ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2

  • 23 สิงหาคม 2562
  • 157 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. กรณีงานซื้อหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาทตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างโครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง 7-11 หมู่ที่ 2 ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 715 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ งบประมาณราคากลาง 442,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบมาท้ายนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง 335 KB. 70

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: