ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562

  • 25 กันยายน 2562
  • 580 ครั้ง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2562 โดยพาเด็กๆอนุบาล 1-3 ไปศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ 100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันทางวิชาการที่เป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชต่าง ๆ เอาไว้เพื่อทำการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยพืช โดยมากจะมีการปลูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละนโยบาย ลักษณะพื้นที่ และงบประมาณของสวนพฤกษศาสตร์นั้น ๆ เช่น สวนกล้วยไม้ สวนสมุนไพร สวนพืชให้สี เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: