ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่ออน ครั้งที่ 1/2562

  • 13 พฤศจิกายน 2562
  • 245 ครั้ง

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่ออนจัดประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอแม่ออน ครั้งที่ 1/2562 ว่าด้วยเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ออนรอบปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ2562) และกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: