ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเร่งรัดในการป้องกันวิกฤตการณ์จากไวรัสโคโรนา 2019

  • 20 มีนาคม 2563
  • 23 ครั้ง

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโควิด-19 อาศัยมาตรการ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม-1เมษายน 2563 ได้แก่ สถานบริการตามพรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ , สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทั้งร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวด เพื่อเสริมความงาม,ร้านคาราโอเกะ, ร้านเกมส์, ฟิตเนส, โรงละคร, โรงภาพยนตร์โซนเครื่องเล่นเด็กในห้างสรรพสินค้า , ตลาดถนนคนเดิน และให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ได้แก่ สนามมวย สนามม้า และสนามชนไก่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 มาตรการเร่งรัดในการป้องกันวิกฤตการณ์จากไวรัสโคโรนา 2019 299 KB. 10

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: