ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่

  • 21 เมษายน 2563
  • 21 ครั้ง

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้เพื่อให้การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: