ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  • 4 มิถุนายน 2563
  • 13 ครั้ง

เชิญชวนประชาชนตอบแบบสอบถามประเมินวัดการรับรู้ของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ด้วยการสแกน QR CODE เพื่อทำการตอบแบบประเมิน

ผลการค้นหา

ผลการค้นเวQR Code

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: