ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมหารือ กรณีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องถิ่นตำบลบ้านสหกรณ์

  • 20 กรกฎาคม 2563
  • 11 ครั้ง

ายงานการประชุมหารือ กรณีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องถิ่นตำบลบ้านสหกรณ์

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: