ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

  • 22 กรกฎาคม 2563
  • 8 ครั้ง

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 469 KB. 4

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: