ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เรื่อง #รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

  • 9 กุมภาพันธ์ 2564
  • 12 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
????????????????
เรื่อง #รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น
1.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
1. เจ้าพนัหงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่มีความประสงค์โอน(ย้าย) สามารถยื่นความประสงค์และจัดส่งเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ เลขที่ 127/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด โทร 053-929044 ในวันเวลาราชการเท่านั้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 21 KB. 7

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: