ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม)

  • 18 กุมภาพันธ์ 2564
  • 4 ครั้ง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: