ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

  • 11 มิถุนายน 2564
  • 19 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธรตำบลบ้านสหกรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ค่ะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: