ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ส่งมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 146 ชุด

  • 2 กรกฎาคม 2564
  • 30 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอแม่ออน เป็นประธาน #ส่งมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 146 ชุด ให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 - 8 ต่อไปค่ะ #ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ #ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสหกรณ์ #สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ #อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสหกรณ์ ????

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: