ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

  • 29 กันยายน 2564
  • 17 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ว่าด้วยเรื่องการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับงบดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: