ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

  • 7 ตุลาคม 2564
  • 16 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสหกรณ์ ในนามศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งตำบลบ้านสหกรณ์ นำโดยนางสาวนุชนาถ ไชยแก่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสิทธิ อาษากิจ นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเลือกตั้ง #จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สามารถรับใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสหกรณ์
ในวัน-เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
เวลา 08.30 - 16.30 น.
#เลือกตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เวลา 08.00 - 17.00 น.
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ ????

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: