ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยงาน องค์การบริหารสวนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  • 12 มีนาคม 2567
  • 90 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: