ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนขึ้นวัดบ่อน้ำอุ่น บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 8

  • 17 กันยายน 2561
  • 99 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. กรณีงานซื้อหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนขึ้นวัดบ่อน้ำอุ่น บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 144 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณราคากลาง 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐานสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบมาท้ายนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: