ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 2

  • 17 กันยายน 2561
  • 133 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. กรณีงานซื้อหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 105 เมตร หนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณราคากลาง 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐานสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบมาท้ายนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: