ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนสายหลัก 1317 ไปโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

  • 17 กันยายน 2561
  • 273 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. กรณีงานซื้อหรืองานจ้างที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนสายหลัก 1317 ไปโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร งบประมาณราคากลาง 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐานสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่แนบมาท้ายนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: