ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

  • 1 ตุลาคม 2561
  • 216 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แบบ สขร.1 110 KB. 139

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: