ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

  • 23 กรกฎาคม 2563
  • 9 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยการปลูกต้นไม้มีค่า อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ลงในที่ดินของตนเอง หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงาม พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ http:/plant.forest.go.th/ ทั้งนี้หน่วยงานหรือผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรร สามารถขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: