ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์ และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน

  • 31 กรกฎาคม 2563
  • 15 ครั้ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชในชุมชน เพื่อค้นหาพันธุ์พืชในชุมชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดที่กรมวิชาการเกษตรจะได้ส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนชุมชนและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นของชุมชนได้ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: