ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 52

  • 26 มกราคม 2564
  • 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 52 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 30 ก.ย. 2564 ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกการอบรม สามารถสมัครได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: