ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

  • 26 มกราคม 2564
  • 11 ครั้ง

ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
เรื่อง ห้ามเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
ห้ามมิให้เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ โดยกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอเป็นเขตควบคุมการเผา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และมลพิษทางอากาศ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: