ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด"

  • 24 มิถุนายน 2564
  • 22 ครั้ง

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ #จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดสหกรณ์ 2 (วัดนอก) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า หรือแปรรูปขยะ ส่งผลให้ปริมาณขยะภายในพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ลดลงได้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: