ข้อมูล อบต.
นายบุญช่วย เวชกิจ - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

นายบุญช่วย เวชกิจ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  • 31 มีนาคม 2563
  • 33 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ให้ประชาชนทำแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019. โดยการแสกน QR-Code ด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: